ngày 23/9/2023:

08 giờ 00: Trực Lãnh đạo Sở: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, GĐ Sở; trực Lãnh đạo phòng: Đ/c Nguyễn Trung Hà, Chánh VP Sở

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà, PGĐ Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo các ND chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh tại UBND tỉnh

ngày 24/9/2023:

08 giờ 00: Trực Lãnh đạo Sở: Đ/c Ninh Văn Thương, PGĐ Sở; trực Lãnh đạo phòng: Đ/c Bùi Thị Giang, Trưởng phòng QLDS

Hôm nay: ngày 22 / 9 / 2023

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự Khai mạc giải Vovinam tại Nhà thi đấu Cột 3

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự hội nghị BCH đảng bộ tỉnh tại HT Tỉnh ủy

14 giờ 00: Giao ban công tác tuần của BGĐ Sở và các Trưởng, phó phòng