Hôm nay: ngày 2 / 10 / 2022

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa khảo sát tình hình quản lý sử dụng đất tại DT quốc gia đặc biệt Yên Tử, vùng lõi vùng đệm của DSTG Vịnh Hạ Long

14 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tại UBND tỉnh