ngày 5/12/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng Dự khai mạc Đại hội TDTT Huyện Ba Chẽ (xe 14A-000.12)

ngày 7/12/2021:

08 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương dự HN trực tuyến tổng kết ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại trụ sở UBND tỉnh (VB8610)

08 giờ 00: PGD Ninh Văn Thương dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại Trụ sở UBND tỉnh (GM8610)

 
Hôm nay: ngày 4/12/2021

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự Dự lớp bồi dưỡng Ngạch CVCC tại Trường Chính trị NVC (cả ngày)

09 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương dự Lễ tưởng niệm 713 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và khánh thành Am, Chùa Ngọa Vân tại Đông Triều (xe 14A-000.12)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn