ngày 22/9/2021:

07 giờ 30: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

08 giờ 00: Ban giám đốc Sở dự diễn đàn (trực tuyến" tác động của đại dịch covid-19 và hành động của ngành VHTT do bộ VHTTDL chủ trì tại hội trường UBND tỉnh

13 giờ 30: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

ngày 23/9/2021:

07 giờ 30: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng nghe dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh tại Hội trường tầng 14

13 giờ 30: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

14 giờ 00: Ban giám đốc họp giao ban cùng các trưởng phòng tại hội trường tầng 14

ngày 24/9/2021:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà, PGĐ Ninh Văn Thương họp hội đồng xét duyệt hồ dơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử Hồ mạch đề nghị xếp hạng di tích cấp QGĐB tại hội trường tầng 14

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà, PGĐ Ninh Văn Thương nghe BC tình hình xây dựng hồ sở yên Tử trình UNESCO tại trụ sở UBND tỉnh

ngày 25/9/2021:

08 giờ 00: PGĐ Trần Tiến Dũng, CVP Nguyễn Trung Hà trực lãnh đạo

ngày 26/9/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nguyễn Trung Hiếu trực lãnh đạo

 
Hôm nay: ngày 21/9/2021

08 giờ 00: Ban giám đốc họp cùng lãnh đạo VP nghe dự toán ngân sách năm 2022 tại Hội trường tầng 14

08 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

13 giờ 30: PGĐ Ninh Văn Thương tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở

14 giờ 00: PGĐ Trần Tiến Dũng dự Hội nghị tổng kết Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tại hội trường Bộ chỉ huy quân sự, xe 14A-00012

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng nghe kế hoạch tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc tại Trung tâm HLTĐTDTT xe 14A-00012

14 giờ 30: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự cuộc họp của thường trực UBND tỉnh và ban cán sự Đảng tại UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn