ngày 29/5/2022:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự lễ khai mạc ĐH TDTT huyện Hải Hà lần thứ VI tại Hải Hà

08 giờ 00: PGĐ Trần Tiến Dũng dự HN Thủ tướng CP đối thoại với nông dân VN năm 2022 tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh

08 giờ 00: Trực Lãnh đạo Sở: Đ/c Ninh Văn Thương, PGĐ Sở; Trực Lãnh đạo phòng: Đ/c Nguyễn Văn Thoại, Phó phòng QLDS

ngày 31/5/2022:

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự HN tổng kết hợp giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh của Lào tại trụ sở UBND tỉnh

 
Hôm nay: ngày 28/5/2022

07 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương dự lế phát động Quốc gia Tháng hành động vì môi trường tại Tiên Yên

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự lế khai mạc ĐH TDTT thị xã Đông Triều lần thứ IX tại Đông Triều

08 giờ 00: Trực lãnh đạo Sở: PGĐ Trần Tiến Dũng, PGĐ Sở; Trực Lãnh đạo VP: Đ/c Vũ Ngọc Hà, Phó CVP Sở


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn