ngày 29/1/2022:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà, CVP Sở Nguyễn Trung Hà trực cơ quan

ngày 30/1/2022:

08 giờ 00: PGĐ Trần Tiến Dũng, Chuyên viên phòng NVVHGĐ Nguyễn Thị Mai trực cơ quan

 
Hôm nay: ngày 28/1/2022

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự HN công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Chánh VP UBND tỉnh tại UBND tỉnh

08 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc Sở và các Trưởng phòng tại HT tầng 14

08 giờ 30: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2022 tại UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà nghe và cho ý kiến Quy hoạch tỉnh QN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn