ngày 26/11/2020:

13 giờ 30: PGĐ Trần tiến Dũng dự hội nghỉ tổng kết 20 năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" tại Quảng Yên (xe 14A-01188)

ngày 27/11/2020:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự giao ban công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020 tại Bảo hiểm XH tỉnh (14C-8188)

13 giờ 30: PGĐ Trần Tiến Dũng dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC tại TTTCHN tỉnh

ngày 19/12/2020:

10 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự bế giảng lớp bồi dưỡng LĐ cấp Sở

 
Hôm nay: ngày 24/11/2020

09 giờ 00: PGĐ Ninh Văn Thương dự họp báo tại Trung tâm TCHN thị xã Đông Triều (xe 14C-1647)

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Thanh Tùng dự họp tại Tỉnh ủy (xe 14C-8188)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn