ngày 18/7/2024:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 
Hôm nay: ngày 15/7/2024

07 giờ 30: Chào cờ, Hội ý BGĐ Sở và CVP Sở

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Mạnh Hà dự công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: 02033835739 Fax: 02033836078
Email: svhvtt@quangninh.gov.vn